طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشن موبایل

اگر برای طراحی و ساخت اپلیکیشن موبایل ایده ای در سر دارید آن را با ما در میان بگذارید.

ساخت اپلیکیشن موبایل برای کلیه پلت فرم ها

ساخت اپلیکیشن موبایل برای کلیه پلت فرم ها

طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن در هوبر منحصر به یک پلت فرم نیست. ما برای کلیه پلت فرم ها (اندروید، IOS، ویندوز) اپلیکیشن موبایل مورد نظر شما را طراحی و اجرا می کنیم.

مراحل طراحی و اجرای اپلیکیشن موبایل در هوبر

طراحی نمونه اولیه اپلیکیشن موبایل - prototype
طراحی نمونه اولیه
انواع اپلیکیشن موبایل - ساخت اپلیکیشن موبایل
انواع اپلیکیشن موبایل -پیاده سازی و ساخت اپلیکیشن موبایل
طراحی ظاهر گرافیکی
انواع اپلیکیشن موبایل - ساخت اپلیکیشن موبایل
برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن موبایل
برنامه نویسی
انواع اپلیکیشن موبایل - ساخت اپلیکیشن موبایل
تست اپلیکیشن موبایل - ساخت اپلیکیشن موبایل
تست و تحویل
انواع اپلیکیشن موبایل - ساخت اپلیکیشن موبایل
بهره برداری از اپلیکیشن موبایل
بهره برداری
انواع اپلیکیشن موبایل - ساخت اپلیکیشن موبایل

ویژگی اپلیکیشن های طراحی شده توسط هوبر

طراحی و ساخت اپلیکیشن موبایل - کاربرد اپلیکیشن
ارائه پنل مدیریت تحت وب قدرتمند که توسط آن می توانید در هر زمان اطلاعات اپلیکیشن خود را مدیریت کنید.
انواع اپلیکیشن موبایل - کاربرد اپلیکیشن
اتصال اپلیکیشن شما به وب سایت و مدیریت یکپارچه.
ساخت اپلیکیشن اندروید - کاربرد انواع اپلیکیشن موبایل
پشتیبانی حرفه ای. در طول زمان برای توسعه پشتیبانی اپلیکیشن شما در کنارتان خواهیم بود.